dinsdag 28 mei 2013

Drie geneesmiddelen geen onderdeel van de nieuwe prioritaire stoffenlijst

Pillen. Bron: www.stowa.nlDe Europese lijst van prioritaire stoffen is uitgebreid met twaalf in plaats van vijftien stoffen. Daarbij gaat het met name om gewasbeschermingsmiddelen. Het Europese Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben op 17 april een akkoord gesloten over uitbreiding van de Europese lijst van prioritaire stoffen. Over het akkoord is flink onderhandeld omdat de lidstaten het op verschillende punten niet met elkaar eens waren.

Resultaat van deze onderhandelingen is onder meer dat drie geneesmiddelen geen onderdeel uitmaken van de nieuwe prioritaire stoffenlijst. Het voorstel om diclofenac en twee hormoonverstorende stoffen op te nemen, stuitte op veel verzet en heeft het niet gehaald. Wel is afgesproken om deze stoffen op een zogenaamde 'watch list' te plaatsen. Meer lezen? Klik op | nieuwsbericht | publicaties over hormonen en medicijnen in de Hydrotheek | publicaties over gewasbescherming(smiddelen) in de Hydrotheek.

Geen opmerkingen: