vrijdag 5 april 2013

Tussentijdse evaluatie Lokale Klimaatagenda 2011-2012

Stefan Kuks – Watergraaf van waterschap Regge en Dinkel: 'Mitigatie en adaptatie komen samen in de stad - centrum van dynamiek, belangen, kansen. De nieuwe technologieën en werkwijzen die daaruit voortkomen, dragen bij aan groene groei.'Het nationale klimaatbeleid wordt voor een groot deel lokaal uitgevoerd. Zowel lokale overheden als het Rijk zien steeds meer de urgentie om kansrijke en succesvolle initiatieven op het gebied van het klimaat te versnellen en te verspreiden. Goede samenwerking is daarvoor essentieel. In november 2011 is de Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014, Werk Maken van Klimaat opgesteld, een gezamenlijke agenda van gemeenten, waterschappen en het Rijk. De LKA loopt tot en met 2014. Dit is een tussentijdse evaluatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer info Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Geen opmerkingen: