donderdag 4 april 2013

Keurkwartet: uniforme regelgeving waterschappen

foto bij Keurkwartet. Bron: http://www.uvw.nlUniforme regelgeving met ruimte voor maatwerk. Dat was het belangrijkste streven bij het actualiseren van het zogenaamde keurkwartet, dat de Unie van Waterschappen presenteert.
In de keur staan de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van onder andere waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. De Unie van Waterschappen heeft met inbreng van de waterschappen anderhalf jaar gewerkt aan nieuwe modellen voor een keur, algemene regels, beleidsregels en richtlijnen voor leggers. Meer lezen?

Richtlijn Legger Oppervlaktewaterlichamen
Klik op | details | volledige tekst.
Deze richtlijn Legger heeft betrekking op oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken. Het is een actualisatie van de modelleger van de Unie van Waterschappen van december 2009.

Richtlijn Legger Waterkeringen
Klik op | details | volledige tekst.
Deze richtlijn Legger waterkeringen heeft betrekking op primaire, regionale en overige waterkeringen. Het is een actualisatie van de modellegger van de Unie van Waterschappen uit 1991. Voor de overige waterstaatswerken is een afzonderlijke Richtlijn Legger Oppervlaktewaterlichamen opgesteld.

Keurkwartet Beleidsregels
Klik op | details | volledige tekst.
Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit, grondwater en ecologie.

Keurkwartet Algemene regels
Klik op | details | volledige tekst.
Algemene regels voor waterkeringen, waterkwantiteit en grondwater.

Modelkeur 2013
Klik op | details | volledige tekst.
Deze integrale en geactualiseerde modelkeur is gebaseerd op de Waterwet, de Waterschapswet en op nieuw relevant beleid (Bestuursakkoord Water) en houdt rekening met andere wet- en regelgeving. Waar nodig en mogelijk bevat zij ook bepalingen voor de waterkwaliteit, indien en voor zover deze niet in strijd zijn met vigerende wet- en regelgeving.

Klik op | UvW nieuwsbericht.

Geen opmerkingen: