woensdag 6 maart 2013

Samenwerkingsambitie in de waterketen?

Afbeelding 1.kansrijke condities voor samenwerking. pag. 11. Samenwerkingsambitie in de waterketen?Eén van de doelen van het onderdeel waterketen van het Bestuursakkoord Water 2011 (BAW) is het vergroten van doelmatigheid door onder andere verdergaande samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. In 2012 moesten de samenwerkingsverbanden vaste vorm krijgen, om vanaf 2013 de beoogde winst te realiseren. In het BAW wordt ruimte gegeven aan regionaal maatwerk en eigen ambities. In dit artikel delen de auteurs hun ervaringen aan de hand van een aantal dilemma's binnen samenwerkingsprocessen in de waterketen en mogelijke oplossingsrichtingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Waterforum nieuwsbericht 2013.

Geen opmerkingen: