woensdag 6 maart 2013

Ruimtevaarttechnologie nu toepasbaar bij dijkbewaking

Afb. 1 Ruimtelijk bodemvocht van de Kadedijk op twee verschillende tijdstippen. Bron: Bodemvocht kartering met microgolven radiometersDe techniek om met het opvangen van micro-radiogolven bodemvocht te registreren, werd in de jaren zestig al toegepast in de ruimtevaart. Diezelfde techniek kan nu ook op kleine schaal benut worden om de vochthuishouding in een dijklichaam te monitoren. Onderzoek van de Stichting IJkdijk op een kadedijk ten zuidwesten van Amsterdam wijst o.a. uit dat radiometrie van microgolven op een efficiënte manier bodemvocht kan in kaart kan brengen, met een resolutie van van 1 meter. Meer lezen? Klik op | details | uitgebreide versie van dit artikel.

Geen opmerkingen: