vrijdag 22 maart 2013

Innovaties in het kwadraat

Foto spandoek project Innovaties in het kwadraat. Bron: http://www.clm.nl/thema-s/landbouw/innovaties-in-het-kwadraat-krw-pilotDe Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit intensieve plantaardige teelten. Doel van het project Innovaties in het Kwadraat was een bijdrage te leveren aan het verminderen van de emissie naar het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit drie belangrijke teelten met relatief veel normoverschrijdingen: peer, aardbei en prei. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | projectpagina CLM.

Innovaties in het kwadraat is een van de 64 onderzoeks- en demonstratieprojecten naar innovatieve oplossingen om te komen tot een betere oppervlaktewaterkwaliteit binnen het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water. Meer lezen over deze projecten? Klik op | de projectresultaten.

Geen opmerkingen: