dinsdag 26 maart 2013

Grondwaterputten op digitale kaart

Inmeten waterput. Bron: http://www.wpm.nlDe afgelopen jaren heeft waterschap Peel en Maasvallei alle geregistreerde landbouwkundige grondwaterputten in het beheergebied ingemeten. Eind 2012 zijn de metingen afgerond en daarmee is er een actueel en compleet bestand van unieke grondwaterputten die in het veld aanwezig zijn. Het puttenbestand is sinds kort te raadplegen via een interactieve kaart op de website van het waterschap. Deze kaart laat op perceelsniveau de ingemeten geregistreerde putten zien. Daarnaast kan van elke put het unieke registratienummer worden geraadpleegd. Aan de hand van dit registratienummer is bij het waterschap informatie op te vragen over geregistreerde onttrekkers op een betreffende put. Meer weten? Klik op | interactieve kaart | meer publicaties over grondwatermeetnetten | nieuwsbericht.

Geen opmerkingen: