dinsdag 19 februari 2013

Proefonderzoek naar behandeling van riooloverstort- en regenwater op de RWZI Eindhoven

Figuur Kallisto demonstration research. Bron: http://www.samenslimschoon.nl/projectinformatie/werkpakket_3Om de waterkwaliteit van de Dommel verder te verbeteren is binnen het innovatieproject KALLISTO proefonderzoek gedaan naar de behandeling van riooloverstort- en regenwater op de RWZI Eindhoven. Met verschillende zuiveringstechnieken is gewerkt aan verdere verwijdering van zwevende stof, CZV, stikstof en fosfaat uit zowel riooloverstortwater als regenwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | eerdere publicaties vanuit het Kallisto innovatieproject.

Geen opmerkingen: