woensdag 20 februari 2013

Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken

Cover Meerlaagsveiligheid nuchter bekekenDe meerlaagsveiligheidsbenadering kent in Nederland drie lagen: preventieve maatregelen zoals dijkversterking en rivierverruiming (laag 1), gevolgbeperkende maatregelen door ruimtelijke ordening of waterrobuust bouwen (laag 2) of rampenbeheersing en evacuatie (laag 3). Het denken over meerlaagsveiligheid heeft een plek in een historische ontwikkeling in het omgaan met overstromingsrisico's. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: