maandag 14 januari 2013

Waterbeheer en (adaptief) bouwen, klimaatverandering in deltastad Rotterdam

Erasmusbrug RotterdamIn dit rapport is onderzocht hoe deltasteden, met als pilot de stad Rotterdam, optimaal gebruik kunnen maken van deze ecosysteemdiensten en functies in waterbeheer en (adaptief) bouwen in het licht van klimaatverandering (inclusief de opgaven gerelateerd aan water, natuur, hittestress, en ruimtelijke ordening). En hoe Groene Adaptatie maatregelen effectief kunnen worden geïmplementeerd in, of gecombineerd met, lopende beleidsplannen en klimaat initiatieven om de veiligheid tegen overstromingen en kwaliteit van de omgeving te verbeteren, en tegelijk de economische ontwikkeling (havenactiviteiten) en leefbaarheid van de stad (recreatie, cultureel erfgoed) te verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: