maandag 14 januari 2013

Nederlands beleid blauwalgen en hun toxines

Fig 2: Overview of the officially designated and monitored bathing water locations in fresh and brackish waters, the open circles are screened for the presence / absence of cyanobacterial blooms (panel A). Pag. 86Het zojuist verschenen 'Current approaches to Cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries' gaat over beleid hoe om te gaan met risico's van cyanobacterieën in recreatiewater en drinkwater in landen over de hele wereld. Watermanager en beleidsmakers kunnen met dit boek in de hand bij de buren (af)kijken hoe zij deze problematiek aanpakken. Opvallend aan de Nederlandse bijdrage is de jaarlijkse evaluatie van het gevoerde beleid en het zonodig aanpassen daarvan. De afgelopen jaren heeft dat geleid tot een verschuiving van toxines meten naar het monitoren van cyanobacteriecellen. Op die manier zou een betere risicoschatting van recreëren in oppervlaktewater gedaan kunnen worden. De Nederlandse bijdrage staat op p. 82-96. Meer lezen? Klik op | details -hoofdstuk | volledige tekst -boek.

Geen opmerkingen: