dinsdag 29 januari 2013

Nieuwe sanitatie en hergebruik van fosfaat

Foto cover New sanitation: bridging cities and agricultureDe manier waarop we omgaan met ons afvalwater uit toilet, badkamer en keuken moet weer in het licht komen te staan van het sluiten van de kringloop. Dat betekent dat uit het menselijke afvalwater zoveel mogelijk energie, schoon water en meststoffen als fosfaat, stikstof en kalium moeten worden teruggewonnen en hergebruikt in de landbouw. Van fosfaat, dat anders nog deze eeuw dreigt op te raken, kan 27 procent van het huidige fosforgebruik in kunstmest worden gedekt uit huishoudelijk afval en afvalwater, aldus prof.dr.ir. Grietje Zeeman. Zij aanvaarde in september haar ambt als persoonlijk hoogleraar Nieuwe publieke sanitatie aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | interview in de NRC.

Geen opmerkingen: