maandag 28 januari 2013

Monitoringsplan baggerprojecten veenweidesloten

Figuur 2. Met een slootbak kunnen zowel water- en oeverplanten als bagger worden verwijderd (Twisk e.a. 2000). Uit: Monitoringsplan baggerprojecten veenweideslotenHoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende jaren in verschillende veenpolders baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren. Het hoogheemraadschap wil graag passende meetstrategie├źn voor dergelijke projecten ontwikkelen om de effecten van de maatregelen te kunnen meten. Dit rapport geeft een overzicht van methoden voor het baggeren van sloten in veenpolders. Doel is de effecten van het baggeren bij het verdiepen van watergangen op de waterkwaliteit, de macrofyten en de macrofauna in beeld te brengen. Er wordt een advies gegeven voor de monitoringstrategie. In een veldformulier worden parameters voor hydromorfologie en vegetatie vastgelegd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: