woensdag 21 november 2012

Routekaart: afvalwaterketen tot 2030

Afbeelding cover Routekaart afvalwaterketenHoe komen we tot een duurzame afvalwaterketen in 2030? Die vraag wordt in de Routekaart beantwoord. In de Routekaart staat de visie van waterschappen en gemeenten op de ontwikkelingen in de afvalwaterketen van 2012 tot 2030. Drie thema’s komen aan bod: Energie, Grondstoffen en Nuttig Water. De visie sluit aan bij de afspraken uit het Bestuursakkoord Water over samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: