maandag 26 november 2012

Europese blauwdruk wateren

foto Cover A blueprint to safeguard Europe's water resourcesDoor droogte en overstromingen neemt de watervoorraad in Europa af. De toenemende waterschaarste -zowel kwalitatief als kwantitatief- vraagt om een grensoverschrijdende, strategische aanpak. De Europese Commissie presenteerde de Blauwdruk Water voor het behoud van Europese wateren. Daarin worden voorlopig geen nieuwe wetten en regels aangekondigd, maar worden maatregelen voorgesteld die kunnen helpen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Nu voldoet nog maar de helft van de Europese wateren aan de KRW. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterforum online.

Geen opmerkingen: