woensdag 14 november 2012

Bestuurlijke balans in het waterbeheer

Bestuurlijke balans in het waterbeheer : evenwicht door tegenwichtMet de ondertekening van het Bestuursakkoord Water in april 2011 hebben de partners in het waterbeheer de verantwoordelijkheden tussen de bestuurslagen scherper gescheiden. Door de Omgevingswet die nu in voorbereiding is, zal de positie van het waterbeheer ten opzichte van andere beleidsvelden mogelijk veranderen. De Adviescommissie Water (AcW) vindt het daarom wenselijk te reflecteren op de organisatiestructuur en het instrumentarium van het waterbeheer: voldoen deze aan de voorwaarden voor goed functionerend openbaar bestuur? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: