donderdag 25 oktober 2012

Zwaveldynamiek in veenpolders

Zwaveldynamiek in het West-Nederlandse laagveengebied: met het oog op klimaatveranderingTot nu toe werd gedacht dat de hoge sulfaatconcentratie in oppervlaktewater in veenpolders inlaatwater als bron heeft en katalyserend werkt bij de afbraak van het veen (veenrot), waardoor de bodem in veengebieden zakt. Een team van experts onder leiding van Jan Vermaat (VU Amsterdam) en Joop Harmsen (Alterra Wageningen UR) deed onderzoek aan de herkomst van sulfaat in deze gebieden en is tot de conclusie gekomen dat veenbodems zelf juist de belangrijkste bron van sulfaat zijn en dat veenafbraak meer gestuurd wordt door zuurstof die altijd beschikbaar is bij deze sulfaatproductie in oxiderend veen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht.

Geen opmerkingen: