dinsdag 30 oktober 2012

Macrofauna-atlas van Noord-Holland

Cover Macrofauna-atlas van Noord-Holland uit 1993De Macrofauna-atlas van Noord-Holland, met als ondertitel Verspreidingskaarten en responsies op milieufactoren van ongewervelde waterdieren, uit 1993 is nu online beschikbaar in de Hydrotheek. "Hoewel de atlas stamt uit 1993 blijft de correlatie tussen het voorkomen van soorten en milieufactoren zijn waarde behouden", aldus Harry Steenbergen (provincie Noord-Holland).

Sinds 1979 verricht de provincie Noord-Holland onderzoek naar het voorkomen van kleine ongewervelde waterdieren zoals kokerjuffers, libellelarven, kreeftachtigen en kevers. Bij de start van het onderzoek was er vrijwel niets bekend over de macrofauna van het Noordhollandse oppervlaktewater. Veel vragen stonden open. Welke soorten leven er in Noord-Holland ? Zijn ze zeldzaam of juist algemeen? Waar komen ze voor en onder welke milieuomstandigheden? Vragen die voor het voeren van een natuurbeleid gericht op het waterleven van wezenlijk belang zijn. Met het in 1993 verschijnen van deze atlas is daarop een antwoord gegeven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

1 opmerking:

G. van Ee zei

Fantastisch! Eindelijk beschikbaar voor iedereen. De atlas was al jaren uitverkocht.

GvE