woensdag 8 augustus 2012

Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden

foto cover Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebiedenBij het onderhoud van watergangen komt veel baggerspecie vrij, waarvoor een bestemming moet worden gevonden. De gemakkelijkste procedure is die waarbij de baggerspecie direct op aanliggende percelen wordt verspreid en dit werd en wordt dan ook als meeste toegepast. Tot nu toe heeft het niet heeft geleid tot dusdanige verslechtering van de bodemkwaliteit in klei- en veengebieden, dat het huidige landbouwkundig gebruik niet meer mogelijk is of gevaar loopt. Het Besluit Bodemkwaliteit staat verspreiding toe van baggerspecie met een hogere concentratie aan verontreinigingen dan tot nu toe meestal is verspreid. Wordt deze ruimte gebruikt, dan is op langere termijn verslechtering van de bodemkwaliteit wel mogelijk. Dat stellen onderzoekers van Alterra in het rapport 'Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden'. Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: