woensdag 22 augustus 2012

Maatlatten en toetsing Friese waterlichamen 2006-2010

cover foto Maatlatten en toetsing Friese waterlichamen 2006-2010In dit rapport is een samenvatting opgenomen van de KRW-maatlatten die gebruikt worden voor de beoordeling van de ecologische toestand van de KRW-waterlichamen in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Per waterlichaam wordt van alle kwaliteitselementen de toetsing volgens de maatlatten uitgelegd. Daarbij wordt gemarkeerd in hoeverre de normstelling afwijkt van landelijke voorstellen. Vervolgens is de ecologische toestand van alle 24 Friese waterlichamen in de periode 2006 tot en met 2010 getoetst aan de KRW-maatlatten. Daarbij is beschreven welke data zijn gebruikt, welke bewerkingen hebben plaatsgevonden en hoe de toetsing in het programma Qbwat verloopt. Meer lezen? Klik op | details | hoofdrapport | bijlagenrapport.

Geen opmerkingen: