woensdag 18 januari 2012

Grondwaterkwaliteit in Natte Natuurparels waterschap Aa en Maas

Foto cover Verkenning grondwaterkwaliteit in Natte Natuurparels in het beheergebied van waterschap Aa en MaasIn 2009 en 2010 is grondwater bemonsterd van 15 Natte Natuurparels in het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Op basis van deze eerste verkenning zijn enkele typerende eigenschappen van het grondwater beschreven en is een inschatting gemaakt van de mogelijke kansen en risico's van vernatten van Natte Natuurparels met dit grondwater (opzetten van de peilen). Daarbij is gekeken naar mogelijke risico's voor de na te streven vegetatie en de mate waarin het grondwater door menselijke activiteiten wordt beïnvloed. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: