woensdag 18 januari 2012

Effecten van effluentlozingen van rwzi's op het watersysteem

Foto cover Rapportage Effecten van effluentlozingen van rwzi's op het watersysteem in het beheergebied van waterschap Aa en MaasKennisdocument over het huidige aandeel van de lozingen van iedere rwzi in het beheergebied van waterschap Aa en Maas op de waterkwaliteit (fysisch-chemisch en ecologisch) van het ontvangend oppervlaktewater. Dit kennisdocument is een verzameling van versnipperd aanwezige informatie binnen het waterschap en is gebaseerd op basis van feiten, verbanden en daar waar mogelijk interpretaties. Op basis van deze gegevens wordt theoretisch verkend welke effluentensamenstelling in de huidige situatie noodzakelijk is om te voldoen aan de KRW doelstellingen in het oppervlaktewater. De bevindingen kunnen worden gebruikt voor eventuele vervolgstudies. Mogelijk kunnen ook aanbevelingen voor metingen uit de rapportage volgen (parameters, meetpunt, frequentie en afstemming). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: