dinsdag 13 december 2011

Trendanalyse grondwater waterschap Rijn en IJssel

Foto cover Trendanalyse grondwater Waterschap Rijn en IJsselOmdat het verdrogingsprobleem nog steeds actueel wil Waterschap Rijn en IJssel in een nieuwe studie de actuele stand van zaken wat betreft de trends in grondwater weten. Hierbij maken we gebruik van nieuwe software (Menyanthes) en van de 20 jaar extra metingen sinds de vorige analyse. Het doel van dit onderzoek is een antwoord te krijgen op de volgende vragen:
1. In welke mate is er verdroging of vernatting opgetreden?
2. In welke gebieden en perioden is verdroging of vernatting opgetreden?
3. Wat zijn oorzaken van verdroging of vernatting?
4. Is er een karakterisering te geven het grondwaterregime?
De studie heeft betrekking op het beheergebied van de Waterschap Rijn en IJssel. In overleg met het projectteam zijn de te analyseren meetreeksen gekozen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: