maandag 12 december 2011

Robuuste multifunctionele rivierdijken

In dit rapport wordt op basis van literatuur, beleidsdocumenten en ervaringen van diverse betrokkenen een overzicht gegeven van de problematiek van het aanpassen van de waterkeringen in het rivierengebied aan onder andere een veranderend klimaat en het combineren van functies in een robuuste waterkeringszone. Daarnaast worden plannen voor een vijftal locaties in het landelijk gebied geschetst. Naar aanleiding van deze plannen zijn de belangrijkste stakeholders geïnterviewd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: