donderdag 17 november 2011

Klimaat & waterkwaliteit: klimaatinvloed op waterkwaliteit en het voorkomen van cyanobacteriële toxines

Conceptuele weergave van het eutrofiërende effect van klimaat-veranderingZowel de fysische als de chemische en biologische toestand van oppervlaktewateren worden door klimaatverandering beïnvloed. Doordat verschillende klimaatfactoren verschillende effecten hebben, is de invloed van klimaatverandering op aquatische ecosystemen niet altijd eenduidig. Wat echter wel duidelijk is, is dat klimaatverandering eutrofiëring versterkt. Om deze negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan zijn extra reducties in nutriëntenbelasting nodig. Ook is duidelijk dat hogere temperaturen leiden tot meer cyanobacteriën, met name in eutrofe wateren. Cyanobacteriën kunnen toxische stoffen produceren. De resultaten van onze studie bevestigen de aanwezigheid van een groot aantal eerder aangetroffen cyanobacteriële toxines in Nederlandse oppervlaktewateren. Eindrapport van KvK hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Binnen KvK hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden zijn recent ook de volgende publicaties verschenen:
STOWA/WD rapport Een frisse blik op warmer water | details | volledige tekst.
Tijdschriftartikel Warmer climate boosts cyanobacterial dominance in lakes | details | volledige tekst (beperkt toegankelijk).

Geen opmerkingen: