dinsdag 15 november 2011

Groenblauwe Randstad

Foto cover rapport Groenblauwe RandstadHet laatste decennium vindt er in het waterbeheer een omslag plaats van een technisch beheer met harde grenzen naar een meer natuurlijk waterbeheer dat een grotere veerkracht heeft. Hiernaast krijgt water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening. Verder is het risico op wateroverlast groot door bestaande tekorten in de bergings- en afvoercapaciteit van veel watersystemen. Voor veel gebieden in de Randstad ligt er een wateropgave op één van de volgende onderdelen: zoetwatervoorziening, waterberging en afvoercapaciteit, wateraanvoer, zoute kwel en bodemdaling. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: