dinsdag 23 augustus 2011

Rapportage hydrobiologisch onderzoek oppervlaktewateren 2010

Nimf van de weidebeekjuffer (Calopteryx splendens). Figuur 5, pag. 17, Rapportage hydrobiologisch routineonderzoek oppervlaktewateren 2010In opdracht van Waterschap Aa en Maas heeft GWL-AQUON in 2010 voor 33 beken, 9 kanalen en 8 sloten een ecologische beoordeling uitgevoerd. Hiervoor zijn de Stowa-systemen Ebeoswa, Ebeokan en Ebeosloot gebruikt. Op basis van de soortensamenstelling van macro-invertebraten, macrofyten, diatomeeën en fytoplankton is een uitspraak gedaan over de ecologische kwaliteit van de onderzochte wateren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: