vrijdag 26 augustus 2011

Beter zoetwaterbeheer bij verzilte bodem

Foto cover Basic Survey Zout en Joint Fact Finding effecten van zoutDe praktijk van aanvoer van zoet water in verziltingsgevoelige gebieden blijkt sterk regiogebonden. Waterschappen hebben vaak verschillende idee├źn over de waterkwaliteit, die voor de landbouw noodzakelijk is. Rekening houden met de zouttolerantie van het gewas is aan te bevelen.
Rijkswaterstaat heeft in kaart laten brengen hoe waterschappen in de kustzone omgaan met verzilting. Dit in verband met de waterleverantie aan landbouwgewassen. Opmerkelijk daarbij is dat waterschappen niet altijd sturen op een gewenste zoutconcentratie voor de landbouw, maar meer ongeschreven beheersregels hanteren. Daarbij houden ze meer rekening met verworven ‘rechten’ en verwachtingen van de boer, dan met daadwerkelijke kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Basic Survey Zout en Joint Fact Finding effecten van zout | volledige tekst Actualisering van de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen | nieuwsbericht Alterra.

Geen opmerkingen: