woensdag 22 juni 2011

Voorstudie superkritische vergassing van RWZI slib

In de periode 2008-2009 hebben vier waterschappen onder coördinatie van het Waterschap Aa en Maas het idee van de Energiefabriek uitgewerkt. De gedachte hierbij is dat bij toepassing van efficiënte omzettingsprocessen, de chemische energie-inhoud van het influent in principe voldoende zou moeten zijn om een waterzuivering tenminste energieneutraal te bedrijven. In het project zijn drie varianten uitgewerkt. Als onderdeel van de meest ambitieuze variant is de optie van superkritieke vergassing van slib opgenomen. Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van een voorstudie naar de technische en financiële haalbaarheid van superkritieke vergassing van zuiveringsslib, toegepast op de schaalgroootte van een typische waterzuivering van 100.000 VE. Tevens wordt een ontwikkelingsplan gepresenteerd dat de ontwikkeling van de technologie beschrijft leidend tot een demonstratie-installatie geschikt voor een rwzi van 100.000 VE. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: