donderdag 16 juni 2011

Fauna is niet te missen...

In opdracht van zes waterschappen wordt in deze studie een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over het effect van verschillend onderhoudsmaterieel op de faunistische biodiversiteit in en rond watergangen. Er bestaat bijna geen (wetenschappelijke) kennis over effect van materieel op fauna in het natte profiel. Voor het droge profiel hebben enkele wetenschappers met name onderzoek gedaan naar effecten van verschillend materieel op ongewervelden. Gemiddeld genomen over alle uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de cirkelmaaier (schijfmaaier of trommelmaaier) verantwoordelijk is voor een tweemaal zo hoog sterftecijfer als de maaibalk. Het gebruik van een kneuzer verhoogd het sterftecijfer aanzienlijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: