vrijdag 3 juni 2011

Afvalwaterzuivering: energie onder één noemer

Bij rapportages over het energieverbruik van rwzi's komen steeds weer andere waarden en zelfs verschillende eenheden naar voren. In de protocollen voor de meerjarenafspraken, de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Klimaatakkoord en de Energiefabriek worden verschillende berekeningswijzen en omrekeningsfactoren toegepast voor energieverbruik en -opwekking. Dit leidt tot verschillende rapportages van het absolute energieverbruik van de communale afvalwatersector in zijn geheel en energiebesparingsopties. Agentschap NL en de waterschappen hebben in het project 'Afvalwaterzuivering - Energie onder één noemer' deze verschillen inzichtelijk gemaakt en onderzocht of standaardisering mogelijk is voor de gehele afvalwatersector. Meer lezen? Klik op | details | artikel H2O | Eindrapport met bijlagen | meer publicaties over energie en afvalwaterzuivering.

Geen opmerkingen: