maandag 30 mei 2011

Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan over 2010

In de jaarlijkse voortgangsrapportage Water in Beeld wordt verslag gedaan over de uitvoering van de acties uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 in het jaar 2010. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: