woensdag 2 maart 2011

Samenwerken kun je leren

Waterschap Brabantse Delta startte enige jaren geleden met een ambitieus programma gericht op kostenbesparing in de afvalwaterketen. Dit in samenwerking met 21 gemeenten. De eerste resultaten zijn geboekt. Diverse studies in het kader van 'Optimalisatie Afvalwatersysteem' werden afgerond. Daarnaast werd dit voorjaar van 2011 met alle gemeenten een convenant ondertekend over samenwerking in de waterketen. Die samenwerking verloopt echter niet zonder slag of stoot. Een tussentijdse evaluatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | het volledige evalutatierapport.

Geen opmerkingen: