maandag 28 februari 2011

Lokaliseren van zoute wellen in de Haarlemmermeerpolder

Uit uitgebreid onderzoek in Polder de Noordplas is gebleken dat wellen voor meer dan 60 procent bijdragen aan de verzilting van het oppervlaktewater. Veel grote wellen zitten in de diepere en bredere watergangen en zijn alleen door middel van temperatuur of geleidbaarheidsmetingen op te sporen. In de Haarlemmermeerpolder is een nieuwe techniek succesvol toegepast voor het karteren van wellen in de diepere, bevaarbare watergangen. In dit artikel bespreken de auteurs de methodiek, de resultaten en houden ze nog enkele andere kansrijke methoden tegen het licht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over Zoute wellen, zout grondwater en verzilting

Geen opmerkingen: