dinsdag 22 maart 2011

Handreiking toepassen regelgeving afvalwater

VNG en UvW hebben samen met het rijk een handreiking opgesteld voor het toepassen van de nieuwe regelgeving voor afvalwater in de praktijk De handreiking benoemt de recente ontwikkelingen in regelgeving en praktijk en moet verdere samenwerking tussen de gemeenten en waterschappen stimuleren.
De handreiking bestaat uit twee delen:
* Deel 1: Samenwerken op basis van afspraken, de inhoudelijke kant van de samenwerking;
* Deel 2: Permanente samenwerking, succesfactoren en valkuilen.
In de handreiking komt dus zowel de wat-vraag (inhoud) als de hoe-vraag (proces) aan de orde. Aan de hand van praktijkvoorbeelden in de bijlage kan de lezer zien hoe de nieuwe aanpak er voor verschillende procesonderdelen uit kan zien. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: