donderdag 24 maart 2011

Biogasinventarisatie rwzi's

De Unie van Waterschappen heeft op 1 juli 2008 een meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) met het ministerie van Economische Zaken getekend. Daarmee zetten de waterschapen een belangrijke stap voor het verbeteren van de energie-efficiency bij rioolwaterzuiveringen. Witteveen+Bos heeft voor de gebruikersgroep Biogas in opdracht van Agentschap NL (voorheen Senter Novem) de eerste Inventarisatie Biogas rwzi’s (project UT580-1-1) uitgevoerd. Het doel van de aanvullende analyses is het verschaffen van inzichten en het identificeren van kansen in de biogasproductie per waterschap. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: