donderdag 2 december 2010

Waterschapsspiegel 2010: waterschappen onderling vergeleken

Naast Waterschapspeil 2010 is ook Waterschapsspiegel 2010 uitgebracht. Beide gaan over de waterschappen en hun prestaties. Waterschapspeil rapporteert over de sector de afgelopen twee jaar heeft gepresteerd. Waterschapsspiegel gaat een stapje dieper en vergelijkt de prestaties van waterschappen onderling.
Waterschapsspiegel 2010 is de tweede landelijke vergelijkingsrapportage van de waterschappen. Hiermee doen de waterschappen collectief verslag van de resultaten die zij in de afgelopen twee jaar hebben bereikt. Ook wordt aangegeven welke uitdagingen de waterschappen in de komende jaren wachten. Want in een laaggelegen delta die voor het grootste gedeelte kunstmatig veilig en droog gehouden moet worden, is het werk nooit af. De huidige klimaatverandering betekent nog weer nieuwe uitdagingen. "Door met elkaar te vergelijken, kunnen we leren en verbeteren." Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: