woensdag 1 december 2010

Emissies en verspreiding van zware metalen

Te hoge concentrateis van de zware metalen kwik, cadmium, lood, zink en chroom kunnen gezondheidsrisico's voor mens en dier opleveren. Het RIVM heeft de emissies van deze zware metalen naar de lucht en het oppervlaktewater geïnventariseerd, zowel in de huidige situatie als de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de verwachting voor de toekomst. Ook wordt voor elk van de vijf metalen studie een beknopt overzicht gegeven van de toepassingen, het voorkomen en gedrag in het milieu en de effecten op de humane gezondheid en het ecosysteem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: