woensdag 10 november 2010

Zure regen: analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek

De bossen zijn niet doodgegaan. Niet omdat zure regen destijds geen echt probleem was, zoals soms wordt gesuggereerd, maar omdat de overheid tijdig maatregelen trof waardoor onomkeerbare effecten op grote schaal konden worden voorkomen.
Daarmee is het verzuringsbeleid een voorbeeld van effectief milieubeleid waarvan de economie geen nadeel ondervond. Aldus concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar studie over dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | persbericht.

Geen opmerkingen: