donderdag 18 november 2010

Meertje De Waal: evaluatie 2010

Het natuurgebied Meertje De Waal, ten noordoosten van Rockanje, is een restant van een voormalige getijdengeul die tot 2e helft 14e eeuw in open verbinding stond met de zee. In het recente verleden zijn veel maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het Meertje de Waal te verbeteren. In deze notitie is het effect van deze doorspoeling nagegaan. Daarbij zijn de waterkwaliteitsanalyses tot december 2008 geanalyseerd. Aanbevelingen voor een verdere kwaliteitsverbetering van het Meertje worden gegeven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: