maandag 11 oktober 2010

KRW-doelen in het AGV-gebied

De KRW schrijft voor dat waterschappen ecologische doelen moeten definiëren. Afhankelijk van de status van het waterlichaam worden deze doelen Goede Ecologische Toestand (GET) of Goed Ecologisch Potentieel (GEP) genoemd. Tussendoelen worden "beleidsdoel" genoemd. Dit rapport beschrijft hoe bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de Ecologische doelen voor de KRW tot stand zijn gekomen. Het dient ook als verantwoording naar de Provincie toe. En niet in de laatste plaats moet dit rapport het mogelijk maken dat in 2015, als de doelen opnieuw vastgesteld moeten worden, nog steeds na te gaan is hoe dat in 2008 is gedaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: