maandag 11 oktober 2010

Handboek hydrobiologie

Onlangs verscheen het STOWA Handboek Hydrologie: vier dikke ringbanden vol bemonstering- en analysevoorschriften voor een ecologische beoordeling van oppervlaktewateren. Waterschappers kunnen hun wateren daarmee eenduidig en betrouwbaar monitoren, conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water.
Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijft het diverse andere aspecten van hydrobiologisch onderzoek. Het handboek is losbladig uitgevoerd, om aanvullingen en wijzingen gemakkelijk in te kunnen voegen. Het bestaat uit vier ringbanden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | STOWA themasite Handboek Hydrobiologie.

Geen opmerkingen: