maandag 2 augustus 2010

Sieralgen en biodiversiteit: bijdrage, functioneren en beheer

Wat is de bijdrage van sieralgen aan de Nederlandse biodiversiteit en wat is de trend daarin? Hoe verhoudt de sieralgensamenstelling zich tot de waterplantensamenstelling? Met welke maatregelen zijn sieralgen in laagveenwateren te herstellen/behouden en hoe verhoudt zich dat tot andere maatregelen die bijvoorbeeld in het kader van het OBN worden genomen? Koeman en Bijkerk bv heeft in de periode 2006–2009 veld- en bureauonderzoek uitgevoerd om deze vragen te beantwoorden. Met dit rapport komt er een einde aan het sieralgenonderzoek voor het ministerie van LNV. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: