maandag 23 augustus 2010

Meetresultaten waterlopen Peel en Maasvallei via internet beschikbaar

Meetresultaten waterlopen Peel en Maasvallei via internet beschikbaar
Via de website van het Waterschap Peel en Maasvallei zijn meetrapporten van verschillende beken in het beheergebied van het Waterschap te raadplegen. In de meetrapporten staan de biologische en chemische onderzoeksresultaten van een bepaalde waterloop.


In de meetrapporten staan gegevens over planten, vissen, macrofauna, diatomeeën en chemische bepalingen van watermonsters. Meestal zijn de bemonsteringen uitgevoerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) of in het kader van het volgen van een herinrichtingproject. Niet van elke meting of waterloop wordt een meetrapport gemaakt. Alleen van waterlopen waar in één jaar meerdere parameters bemonsterd zijn.

Momenteel zijn voor de volgende waterlopen meetrapporten beschikbaar: Aalsbeek, Afleidingskanaal, Eckeltsebeek, Elsbeek, Everlosebeek, Geldernsnierskanaal, Groot Molenbeek, Haelensebeek, Heukelomsebeek, Kroonbeek, Uffelsebeek, Langevenseloop, Lingsforterbeek, Lollebeek, Loobeek, Niers, Oude Graaf, Peelkanalen (Kanaal van Deurne, Peelkanaal, Noordervaart, Helenavaart), Roggelsebeek, Schelkensbeek, Swalm en Tungelroysebeek.

Meer lezen? Klik op | Meetrapporten.

Geen opmerkingen: