woensdag 30 juni 2010

Toestand en trends in de waterkwaliteit van Nederlandse meren

Resultaten van de vijfde eutrofiëringsenquête in opdracht van de werkgroep Routekaart Heldere Meren. Onderzoek naar de ontwikkeling van de waterkwaliteit van de meren in Nederland op basis van gegevens van 300 meren in de periode 1980-2008, verzameld door 12 waterschappen en Rijkswaterstaat.
De waterkwaliteit werd beoordeeld op basis van de nutriënten P en N, chlorofyl en doorzicht -zoals bij de eerdere 4 versie van de eutrofiëringsenquête- en de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vissen volgens de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer informatie.

Geen opmerkingen: