woensdag 23 juni 2010

Minder bodemdaling in veenweidegebied

Door oxidatie verliest Nederland elk jaar 2000 ha aan veenbodems. Er is dus alle reden tot zorg over de toekomst van het veenweidegebied.
Een zinvolle maatregel is het verhogen van het waterpeil en het vernatten van de bodem via onderwaterdrains. Wel leidt dat tot een grotere inlaatbehoefte van water. Maar uiteindelijk kunnen onderwaterdrains de bodemdaling en CO2 uitstoot halveren. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen UR en Energie Centrum Nederland. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: