woensdag 23 juni 2010

Invasieve waterplanten in Nederland

Invasieve waterplanten zijn uitheemse planten, die bedoeld of onbedoeld in de Nederlandse natuur terechtkomen. Sommige doen het iets te goed, vermeerderen explosief en overwoekeren plas of sloot. Hoe raak je ze weer kwijt?
Het herkennen van de meest risicovolle soorten is niet altijd gemakkelijk. Daarom is in opdracht van de Plantenziektenkundige Dienst een veldgids met de twintig meest risicovolle waterplanten ontwikkeld. Handig voor buitendienstmedewerkers, beheerders en andere geïnteresseerden.
Bij de bestrijding van invasieve waterplanten is het van belang zo snel mogelijk in te grijpen. Ontdekt u een invasieve waterplant, maak melding van uw waarneming op www.waarneming.nl. De gegevens komen in de Nationale Databank Flora en Fauna en ook bij het Team Invasieve Exoten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: