dinsdag 6 april 2010

Mogelijkheden voor natuurtechnisch dijk-, slootkant- en wegbermbeheer

Het project over ecologisch beheer van de publieke ruimte was toegespitst op de Hoeksche Waard. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er in het algemeen een positief verband bestaat tussen de aanwezigheid van bloemstroken en de aantallen natuurlijke vijanden zowel in de lucht als in de bodem. Een andere conclusie was dat dijken, bermen en slootkanten belangrijk zijn voor de biodiversiteit in het gehele gebied. Onder aangepast beheer zou 's winters een middelhoge vegetatie blijven staan om natuurlijke vijanden dekking te bieden en zouden houtige begroeiingen 's winters schuilplaatsen bieden aan rovers en sluipwespen. Om dat in de Hoeksche Waard te bereiken is een actieve rol nodig van het waterschap, de grootste beheerder van slootkanten, bermen en dijken in het gebied. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: