vrijdag 5 maart 2010

'Veelzijdige Varianten' geeft inzicht in Ruimte voor water-mogelijkheden

Het Waterschap Groot Salland werkt aan het op orde krijgen van het watersysteem. Watergangen worden heringericht om ruimte te geven aan water, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en stuwen en gemalen worden vispasseerbaar gemaakt.
Om meer inzicht te geven in de manier waarop het waterschap invulling wil en kan geven aan de opgaven is het boek 'Veelzijdige varianten' ontwikkeld. Het boek wordt gebruikt bij de vele Ruimte voor water-projecten waaraan het waterschap werkt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: