maandag 8 maart 2010

De waterkwaliteit in zuidelijk Limburg : 2006-2008

De waterkwaliteit van beken en plassen in Zuid- en Midden-Limburg is na een aanzienlijke verbetering in het verleden in de laatste jaren vrij constant gebleven. Dat wordt geconcludeerd op basis van metingen door het Waterschap Roer en Overmaas. De meest recente waterkwaliteitskaarten geven een indruk van de in het water aanwezige stoffen. Treden op het gebied van bestrijdingsmiddelen nog steeds verbeteringen op, de gehalten aan stikstof, fosfaat en zware metalen blijven vrij constant en voldoen vaak nog niet aan de gewenste doelstellingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: